Събития

Работна среща на тема "Библиотеката – съвременно социално пространство"

14.10.2014
Работна среща на тема

На 29 и 30 септември 2014 г. в Регионална библиотека "Ем.Попдимитров", гр. Кюстендил, се проведе работна среща на тема "Библиотеката – съвременно социално пространство". Участваха представители на читалищни библиотеки от София област, София град и Кюстендилска област. Срещата бе открита от г-жа София Пейчева – директор на РБ "Ем. Попдимитров", а участниците бяха приветствани от г-жа Юлия Цинзова – директор на Столична библиотека. Срещата продължи с презентации на читалищните библиотеки от с. Таваличево, с. Шишковци, гр. Пирдоп и с. Белопопци. На следващия ден софийските библиотекарите посетиха РБ в гр. Кюстендил, където се запознаха с работата в отделните звена на библиотеката.

   

 

 

«
Всички