Проекти

Публично представяне на резултатите от проекта „Българската литературна класика – знание за всички“

01.11.2016

На 31.10.2016 г. в Медиен център на БНР се състоя заключителна лектория с публична презентация на сайта и образователен филм по проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“, реализиран от Института за литература при БАН в партньорство със Столична библиотека и Националния литературен музей по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

Събитието откри доц. д-р Елка Трайкова, директор на Института за литература – БАН, която запозна с резултатите от работата по проекта, насочен към създаване на уникално богато дигитално хранилище с над 206 000 дигитални копия на архивни материали (ръкописи, писма, снимки, лични документи, юбилейни листове и първи публикации), както и предмети, вещи, дрехи и др. от фондовете на 13 български писатели класици: Иван Вазов, Петко Славейков, Пенчо Славейков, Михалаки Георгиев, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Фани Попова-Мутафова, Елин Пелин, Никола Вапцаров и Димитър Димов. Поместени на сайта на проекта - http://bglitarchives.org - уникално богатите архивни сбирки са обогатени и чрез литературоведски статии за класиците, които актуализират познанието за творчеството им, както и чрез библиографски каталог на публикациите от и за тях в българската периодика. Сайтът на проекта представя за първи път ценната архивна сбирка на детския периодичен печат до 1944 г., съхраняван в Столична библиотека, а специален раздел показва издания (книги и периодичен печат) на съвременната ромска култура в България. 

Бяха връчени удостоверения за получени стипендии на ромски студенти от програма „Рома Верситас“, обучени в работа с дигитална техника и програмни продукти за графична и метаданна обработка в хода на проекта.

Юлия Цинзова – директор на Столична библиотека – запозна присъстващите с резултатите от отговорната работа на екипа на библиотеката, участвала в проекта, и презентира архивната сбирка на детския периодичен печат до 1944., представен в 50 000 дигитални копия. Велислава Маринова, ръководител на направление „Информационно обслужване. Дигитален Център” представи възможностите на модерната техника на Дигиталния Център, получена по проекта, и на мощните сървъри на Столична библиотека, на  които се базират порталът и цялото дигитално съдържание на проекта. Доц. д-р Пенка Ватова, координатор от страна на Института за литература, демонстрира сайта на проекта, възможностите за съставяне на мултимедийни презентации и виртуални колекции от дигитализираните продукти в помощ на учащи се, специалисти и ценители. Бе анонсирано и изработването на помагала с учебно-приложен характер, преведени и на ромски език, в помощ на образователния процес.

Публичната лектория завърши с представянето на 30-минутен филм, който разказа за най-интересните непознати културно-исторически обекти от проучените архиви. На събитието присъстваха представители на Асоциацията на учителите по български език и литература, журналисти, специалисти, студенти.

     
     

 

«
Всички