Софийски акценти

Първо ли е първото стихотворение на Христо Ботев

03.01.2018
Първо ли е първото стихотворение на Христо Ботев

170 години от рождението на поета

 

Години наред Ботевото поетично творчество буди не само изследователски интерес, но и много спорове – за авторство, влияния, година на написване и публикуване, стойност и автентичност на редакциите. Първите тълкования са на Захари Стоянов, д-р Кр. Кръстев, Д. Т. Страшимиров и Иван Клинчаров, които се позовават на запазения бележник на Хр. Ботев, сведения и спомени на негови съвременници. В Столична библиотека се пази издание от 1946 г., в което са събрани стиховете на Ботев под редакцията и с коментари на Ал. Бурмов. Авторът прави обширни съпоставки на различни свидетелства, за да разгледа „всички въпроси около повода и възникването на стихотворенията”.

Един от най-разпалените спорове е за първото стихотворение на Ботев. Според Д. Т. Страшимиров това е „Хайдути”, като го датира „1865, от Одеса” и прави и догатка, че Ботев е написал „Майце си” през 1867 г. в Калофер, преди да напусне завинаги родното си място. Киро Тулешков – дългогодишен приятел на Хр. Ботев от Одеса – не оспорва година, но „с яден тон” твърди, че „Майце си” е написано по-рано. Ал. Бурмов цитира спомените му, писани през 90-те години на XIX в., част от които се пазят в Народна библиотека. „Песента „Ти ли си, мале тъй жално пела” Ботев още същата неделя, юний 1864 год., я прати в Цариград на П. Р. Славейков, за да я публикува в издаваемия тогава хумористически вестник „Гайда”. В подкрепа на твърдението на Тулешков е и съобщението, което прави П. П. Славейков в статията си „Българската поезия преди и сега”. „Майце си” едва ли не най-издържаната песен на Ботев, печатана в „Гайда”, г. III, бр.19 е поправена от Славейкова. В Стара Загора, заедно с книжата на Славейкова, изгоря и една тетрадка с Ботеви песни, пратени Славейкову за преглед".

«
Всички


Коментари

няма налични

Добави коментар