Софийски акценти

Първият кмет на София

10.02.2015
Първият кмет на София

Непосредствено след Освобождението на София - 04 ян. 1878 г. (23 дек. 1877 г.), под ръководството на Временното руско управление е формирано временно общинско управление. На 5 февр. 1878 г. за първи губернатор на София е назначен граф Пьотр Владимирович Алабин, който сформира редовен състав на Градския съвет и на 10 февр. 1878 г. утвърждава Манолаки Ташев за председател на съвета. Председател на Общинския съвет на града е кметът и се назначава от княза.

Пред бъдещият кмет стои отговорността за града и населението, което с оттеглянето на османската армия се оттегля и турското население и броят на жителите рязко се понижава – около 12 хил. души, но много скоро той започва да нараства. Градът е бил разделен на 17 махали. В съвременен ориентир София се е простирала от бул. "Васил Левски" до бул. "Христо Ботев" и "Сливница". В този период след Освобождението започва и формирането на първите групи бъдещи чиновници, военни, строители, променя се икономическият облик на града.

Така Манолаки Ташев става първият кмет на вече освободена София, която още не е столица на България. Но столица или не, интересът към града от други краища на страната е голям. Пред новоизбраният градоначалник и цялата общинска управа стоят проблемите по възстановяването и благоустрояването на София.

Манолаки Ташев е роден през 1835 г. в семейството на заможен търговец. Учи при Сава Филаретов в София, а по-късно стопански науки във Виена. По време на управлението му се решават първите неотложни благоустройствени въпроси на следосвобожденска София. Започва почистването на градските улици и площади от многогодишната смет. Възстановява се уличното осветление и се поръчват нови газени фенери. Изгражда се градска санитарна комисия. Организира се "Служба за потушаване на пожари". Определят се нови граници на града. Открива се първата обществена градина – част от днешната Градска градина. Създава се техническа служба, оглавявана от чешкия архитект А. Колар, със задача да започне работа по съставяне на първия регулационен план на София.

Внезапната смърт на Манолаки Ташев прекъсва дейността му само няколко месеца след заемането на кметския пост. Умира на 8 юни 1878 г. Независимо от краткия период на управление, той полага основите за изграждането на европейския облик на София.

 

 

Предписание от софийския губернатор Пьотър Алабин до софийския полицмейстер Паул за утвърждаването на Манолаки Ташев за председател и на Михаил Буботинов за секретар на Градския съвет и за откриване дейността на съвета. 10 февр. 1878 г.

 

 

«
Всички