Новини

Първи обучителен семинар по проекта "Столична библиотека - център за интерактивни и образователни активности за обществените библиотеки в област София"

16.05.2021
Първи обучителен семинар по проекта
На 14 май 2021 г. стартира изпълнението на спечеления от Столична библиотека проект "Столична библиотека - център за интерактивни и образователни активности за обществените библиотеки в област София", финансиран от Министерство на културата.

Първият обучителен семинар на тема "Краеведска дейност - организация, съхранение и представяне на краеведския фонд"  на  колегите от сектор "Краезнание и книжовно наследство" на Столична библиотека, се проведе за библиотекарите  от читалищните библиотеки от община Горна Малина. 

На срещата присъстваха и представители от местната администрация - г-жа Ганка Христова, експерт образование, култура и вероизповедание, г-жа Камелия Христова, председател на сдруженията на читалищата в община Горна Малина.
 
 

 

 

«
Всички