Новини

Първи издания от Яна Язова в Столична библиотека

10.03.2015

В звено "Редки и ценни издания" на Столична библиотека се съхраняват първи издания от 30-те и 40-те години на ХХ век от книги на Яна Язова, на някои от които се вижда колко хора и през коя година са ги чели.

     

 

«
Всички