Книжовно наследство

Пролетни празници

12.03.2015
Пролетни празници

Българските пролетни празници са свързани с идеята за възраждащата сила на природата. Народните обичаи и празници за пролетта в бита на нашия народ са неотменна част от неговата култура и предават историческия му опит на поколенията. Те носят своята символика, която кара човек още от дете да бъде носител и продължител на народните традиции.

«
Всички