Проекти

Проект „Обществените библиотеки в София и София област –библиотеки в развитие”

03.11.2020

Проект „Обществените библиотеки в София и София област – библиотеки в развитие",

Столична библиотека реализира проект „Обществените библиотеки в София и София област – библиотеки в развитие"финансиран от Министерство на културата в размер на 4998,50 лв.  

Проектът има за цел да осъществи политиката на Министерството на културата в областта на библиотечно информационното обслужване в София и региона и е в съответствие със Стратегията за развитие на културата.

Основните цели са:

  • Чрез обучителните практикуми и уебинари да се повиши квалификацията на библиотечните специалисти от областта и качеството на обслужването на читателите в региона.
  • Координационната и експертно – консултантската дейност на терен да реши проблемите на всяка посетена библиотека.
  • Чрез 3Д писалките и роботчетата – пчелички библиотекарите да се обучат в дигитална компетентност.
  • Методическото издание да запълни необходимостта от систематизирана  професионална информация за работа на библиотекарите.

 

Предвидени са следните дейности:

Дейност 1 Квалификационна и  експертна дейност на читалищните библиотекари в София и областта – 4 практикума и 2 уебинара;

 Дейност 2 Координационна дейност за библиотеките от област София - посещение на 7 читалищни библиотеки от областта.

 

 Дейност 3 Издание на методическо пособие.

 

Ръководител на проекта е г-жа Юлия Цинзова – директор на Столична библиотека.

Проектът е с продължителност 2 месеца - до декември 2020г.

 

«
Всички