Съобщения

Преустановяване на работа с читатели в информационния център

08.06.2020

От 10.06.2020 г. Столична библиотека преустановява работа с читатели в информационния център, както и достъпа до компютри, предназначени за читатели.

«
Всички