Съобщения

Преустановяване на обслужване на читателите в читалните и заемните

30.11.2020

Уважаеми читатели,

 

Във връзка със заповедта на Министъра на здравеопазването и указанията на Министерството на културата Столична библиотека преустановява обслужването на читателите в читалните и заемните

  от 02.12.2020 г. до 21.12. 2020 г.

Ще продължим да приемаме вашите заявки за книги чрез услугата „Моята библиотека“, както и:

За Централна сграда – тел. 02/80 15 916 (917); имейл: sb_obs@abv.bg

За филиал Люлин – тел. 02/82 55 339; имейл: lulinf@abv.bg

За Детски център – тел. 02/80 15 972; имейл: duo1@abv.bg

Заявените книги от Централна сграда и филиал Сердика се получават от понеделник до петък

от 10.00 ч. до 16.00 ч. в ЦС – партер.

Заявените книги от филиал Люлин се получават на място във филиала от понеделник до петък

от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Заявените книги от Детски център се получават от 10.00 ч. до 16.00 ч. в Американския център –

пл. „Славейков“ 4А, първи етаж.

Филиал „Студентски“ на Столична библиотека няма да обслужва читатели.

Могат да се ползват и всички дигитални услуги и ресурси на Столична библиотека.

«
Всички