Съобщения

Преустановяване на обслужване на читатели от 22 до 31 март

18.03.2021

Уважаеми читатели,

    Във връзка със заповедта на Министъра на здравеопазването, Столична библиотека преустановява обслужването на читателите на място в библиотеката и нейните филиали от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл.

Удължава се срокът за презаверяване на изтеклите читателските карти и за връщане на заетите книги за периода на затварянето и не се дължи глоба за закъснение.

  •    Ще продължим да приемаме вашите онлайн заявки за книги чрез услугата „Моята библиотека" и на имейл: sb_obs@abv.bg. Заявените заглавия ще получите след отварянето на библиотеката.
  •   Чрез сайта на библиотеката, могат да се ползват безплатно всички дигитални услуги и ресурси на Столична библиотека - сканирани части от книги, сборници и периодични издания на имейл: libsofsbio@libsofia.bg.
  •    Чрез заявка на amcorlib@gmail.com - достъп до висококачествени чужди информационни източници, които не са налични безплатно в Интернет, но са достъпни за читателите на Столична библиотека.

Включете се в новите онлайн инициативи чрез нашия сайт, фейсбук страницата и YouTube канала на библиотеката.

«
Всички