Съобщения

Преустановяване на обработката на резервации на книги

12.03.2020

Временно се преустановява обработката на резервации на книги , считано от 14.03.2020г..

«
Всички