Сектор „Детска литература“ – събития и новини

Пресконференция за Походът на книгите 2018

02.04.2018
Пресконференция за Походът на книгите 2018

На 2 април 2018 г. в Столична бибилотека се проведе пресконференция за началото на "Походът на книгите 2018". В нея взеха участие Светослава Точнева - завеждащ направление "Обслужване" на библиотеката, Спаска Тарандова - член на УС на Българската библиотечно-информационна асоциация, Вал Стоева -  председател на съвета на фондация “Детски книги”, Велизара Добрева - председател на УС на Асоциация „Българска книга“ и Галя Дянкова - член на УС на АБК. Организаторите представих​а на присъстващите журналисти кампанията „Походът на книгите“, чийто фокус е насърчаване на интереса на децата към четенето и книгите и ги запознаха с програмата.

 

«
Всички