Новини

Посещение на ученици в читалните на 3 етаж

06.11.2019
Посещение на ученици в читалните на 3 етаж

Ученици от 133 СУ „А. С. Пушкин“ посетиха читалнята на сектор „Обществени, естествени и точни науки“ на 3 етаж на Столична библиотека в търсене на материали за училищен проект, свързан с теорията на числата.

   

 

«
Всички