Новини

Посещение на колеги библиотекари от Литва и Естония

20.07.2021
Посещение на колеги библиотекари от Литва и Естония
На 20 юли 2021 г. Столична библиотека бе посетена от библиотекари от Литва и Естония по международен проект по  програма "Еразъм". Колегите разгледаха модерните пространства  на сектор  "Обслужване" и реновираната  читалня с редки и ценни издания, а  в "Краезнание" получиха информация за основаването и историята на библиотеката, както и за изграждането на София като столица на България. Гостите посетиха  Дигиталния център, Корейския кът и Дигиталната тийн лаборатория, като  се запознаха с възможностите и цифровите услуги, които предлага Столична библиотека.
 
 

 

  

  

«
Всички