Съобщения

Поради технически причини филиал Студентски няма да работи с читатели от 14 -18 април

12.04.2021

Уважаеми читатели,

 филиал Студентски преустановява обслужването на читателите  от 14.04.2021 г. до 18.04.2021 г. вкл.

«
Всички