Съобщения

Политика за личните данни

06.06.2019

Уважаеми потребители,

 

Столична библиотека, като Администратор на лични данни, събира лични данни от всички, които желаят да им бъде издадена карта за библиотеката. Съгласно с чл. 19 от ЗЗЛД задължително се информира физическото лице за необходимостта от набиране на лични данни, категориите лични данни и целите, за които се използват. За издаване на читателска карта е необходимо представяне на лична карта (за лица, навършили 14 години) и заплащане на такса според утвърдения Ценоразпис на услугите в библиотеката. Непълнолетните лица представят и попълнена декларация от родителите за ползване на личните им данни, която може да изтеглите от тук.

«
Всички