Събития

Откриване на лаборатория за иновации с дигитална библиотека във филиал „Сердика“

26.09.2018
Откриване на лаборатория за иновации с дигитална библиотека във филиал „Сердика“

Столична община, Столична библиотека и Асоциация за развитие на София на 27 септември 2018 г. (четвъртък) от 17:30 ч. ще открият лаборатория за иновации с дигитална библиотека на ул. „Сердика“ 1, ет. 3. Тя е създадена по европейски проект, финансиран от програма „Интеррег Дунав“.

Проектът цели да създаде мрежа от иновационни лаборатории, обучителни програми, провеждане на обучения за младежи (15-29 години) и подкрепа за предприемачество. Част от дейността на младежката иновационна лаборатория от страна на Столична библиотека ще бъде свързана с развитието на дигиталната библиотека и цифровите ресурси. Водещ партньор на проекта е община Будапеща, а сред останалите партньори са градове от: Словения, Австрия, Чехия, Румъния и Сърбия.

Ръководител на проекта от страна на Столична община е г-н Дончо Барбалов. Дейностите по проекта са в подкрепа изпълнението на Стратегията за младите хора в Столична община и Стратегия за интелигентна специализация на София.

 

«
Всички