Изложби

Откриване на документалната изложба „Събуждащият книгите“

08.05.2019
Откриване на документалната изложба „Събуждащият книгите“

Изложбата представя известни български писатели, публицисти и общественици, чиято работа като библиотекари е малко позната. Посетителите ще могат да видят редки издания на Неофит Рилски (Описание на българския свещен Рилски манастир 1879 г.), на Марин Дринов (Исторически преглед на българската църква, 1869), на Любомир Милетич (Дако-румъните и тяхната славянска писменост 1896). Първи издания на Яворов, Пенчо Славейков, П. Ю. Тодоров, Стоян Заимов, Елин Пелин и Кирил Христов, чиято библиотека се съхранява в Столична библиотека. Повечето от книгите са с автографи. През 40-те години на миналия век в Столична библиотека са работили и Павел Вежинов, Богомил Райнов, Матвей Вълев, Орлин Василев, който е бил директор на библиотеката.

 

 

 

Ще бъдат представени две от най-старите издания в Библиотеката на София: „Царството на славяните“ е произведение на бенедектинския монах от далматински произход Мавро Орбини от 1601 г. Първата общославянска история на Далмация, Хърватско, Босна, Сърбия, Русия и България, преведена на руски по разпореждане на Петър Велики 1722 г. Това издание е сред основни източници на Паисий Хилендарски за написването на „История славянобългарска“. Книгата, съхранявана в Столичната библиотека, е оригинално издание на италиански език. Поучение. Москва, около 1645. „Напечата ся за спасению душам християнского народа“ при патриарх Йосиф Московски (1642-1652) и княз Алексей Михайлович (1629-1676).

«
Всички