Събития

Отбелязваме Световният ден на метеорологията

20.03.2015
Отбелязваме Световният ден на метеорологията

Направление „Обслужване” в Столична библиотека на 23 март отбелязва Световния ден на метеорологията. В залата за точни и приложни науки на третия етаж е организирана изложба от книги по темата.

Въпреки че интересът у хората към атмосферните явления датира още в най-дълбока древност, метеорологията е сравнително млада наука. Името й е дадено от гръцкия учен Аристотел – то е било използвано най-напред като заглавие на един негов труд за явленията, които се наблюдават над земната повърхност. 

Думата „метеорология”, преведена буквално, означава наука („логос”) за метеоритите, т.е. за небесните явления: образуването на облаци, падането на валежи и др. В по-тесен смисъл, който е най-популярен, метеорологията е наука за времето.

Истинското й развитие започва през 17 век със създаването на първите метеорологични прибори – термометъра, барометъра, дъждомера, ветромера и др., даващи възможност за измерване на температурата, налягането, валежите, вятъра. С натрупването на данни от тези наблюдения започват да се правят опити за тяхното обобщаване и анализиране с цел да се изучат и обяснят явленията и процесите, които се развиват в атмосферата, и да се разкрие връзката им с явленията и процесите в литосферата, хидросферата и космическото пространство.

По традиция всяка година на този ден Световната метеорологична организация привлича вниманието на учените и обществеността върху актуален проблем. Учени и специалисти в областта на медицината все по-осезателно откриват критичната  взаимовръзка между времето, климата и състава на въздуха, който дишаме и тяхното въздействие върху здравето на човека.

 

     
 

 

«
Всички