Съобщения

ОКИ Столична библиотека търси да назначи водопроводчик

25.08.2015

Длъжност :

Водопроводчик - Извършва контрол и наблюдение върху работата на ВиК инсталациите и санитарните възли в библиотеката.

 

Основни задължения :

Упражнява контрол по дейностите свързани с изпълнението , ремонта и поддържането на водопроводни и канализационни инсталации. Изпълнява ремонтни работи на водопроводни и канализационни инсталации.

 

Изисквания за заемане на длъжността :

1. Минимално образователно ниво - Средно техническо образование или придобит квалификационен разряд по специалността.

2. Професионален опит - 2 години, като опит на сходна позиция е предимство

3. Допълнителни изисквания:

4. Бъдещият кандидат трябва да познава и общите и специализирани машини и инструменти, използвани при изпълнението на водопроводни и канализационни инсталации.

 

Вид правоотношение и срок на договора:

Трудов договор

 

Необходими документи:

1. Заявление за участие.

2. Актуална автобиография по европейски образец.

3. Документ, удостоверяващ придобитата образователна степен и квалификация.

4. Документ, удостоверяващ придобития професионален стаж.

5. Препоръка от предишен работодател - желателно.

 

Срок на обявата:

До 30 семтември 2015 г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

Документи изпращайте на :

 

libsofdir@libsofia.bg или на адреса на ОКИ Столичнна библиотека пл. Славейков 4.

 

За повече информация:

 

тел.: 9029862169

емайл: libsofdir@libsofia.bg

 

«
Всички