Съобщения

ОКИ Столична библиотека търси да назначи Началник-отдел „Стопански дейности”

14.10.2015

Длъжност: Началник-отдел „Стопански дейности” - Ръководи, организира, координира и контролира дейностите по стопанисване на имуществото на Столична библиотека.

 

Основни задължения:

Упражнява контрол по дейностите свързани със стопанисването на сградите, техническите средства, съоръженията и други активи на територията на ОКИ Столична библиотека;

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимално образователно ниво – висше;

Минимална образователна степен – бакалавър;

Област на висшето образование – техническа, инженерно образование;

Професионален опит - 2 години;

опит на сходна позиция е предимство;

 

Допълнителни изисквания:

Много добро познаване на нормативните документи и практики по Закона за ЗБУТ;

Добра компютърна грамотност - MC Office, Интернет;

 

Вид правоотношение и срок на договора:

трудов договор със срок на изпитване.

 

 

Необходими документи:

заявление за участие;

актуална автобиография;

документ удостоверяващ придобитата образователна степен и квалификация;

документ, удостоверяващ придобития професионален стаж;

препоръка от предишен работодател – желателно.

 

Срок на обявата: до 30 Ноември 2015г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: тел.: 9029862169

libsofdir@libsofia.bg

«
Всички