Съобщения

ОКИ Столична библиотека търси да назначи библиотекар

13.07.2015

ОКИ Столична библиотека търси да назначи библиотекар

 

Изисквания към длъжността:

 

  • Висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" в професионално направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки

 

  • Умения за усвояване на знания за работа със специализиран софтуер

 

  • Умения за работа в екип

 

  • Диалогичност и комуникативност при работа с потребители

 

  • Проактивност

 

  • За предимство ще се счита владеене на чужд език

 

 

Актуално CV в европейски формат и копия от дипломи за придобито образование изпращайте на Човешки ресурси: e-mail: hr_sb@abv.bg или на адреса на ОКИ Столичнна библиотека пл. Славейков 4 до 31 август 2015 г.

«
Всички