Съобщения

Очакваме вашите заявки за книги и поръчки за сканирани части от книги и периодични издания

30.12.2020

Уважаеми читатели,

 Във връзка със заповедта на Министъра на здравеопазването и указанията на Министерството на културата Столична библиотека продължава преустановяването на обслужване на читатели в читалните и заемните от 04. 01. 2021 г. до 08.01.2021 г.

Ще продължим да приемаме вашите заявки за книги чрез услугата „Моята библиотека", както и:

За Централна сграда – тел. 02/80 15 916 (917); имейл: sb_obs@abv.bg

За филиал Люлин – тел. 02/82 55 339; имейл: lulinf@abv.bg

За Детски център – тел. 02/80 15 972; имейл: duo1@abv.bg

Заявените книги от Централна сграда и филиал Сердика се получават от понеделник до петък от 10.00 ч. до 16.00 ч. в ЦС – партер.

Заявените книги от филиал Люлин се получават на място във филиала от понеделник до петък от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Заявените книги от Детски център се получават от 10.00 ч. до 16.00 ч. в Американския център – пл. „Славейков" 4А, първи етаж.

Филиал „Студентски" няма да обслужва читатели.

 

 

Читателите и потребителите могат да ползват всички дигитални услуги и ресурси на Столична библиотека,както и да поръчат сканирани части от книги и периодични издания на email libsofsbio@libsofia.bg.

 
«
Всички