Новини

Общественият съвет прие отчета и приоритетите на Столична библиотека

08.01.2019
Общественият съвет прие отчета и приоритетите на Столична библиотека

На 9 януари 2019 г. в Библиотеката на София в изпълнение на Закона за обществените библиотеки чл. 28 (4) бе проведено първото за годината заседание на Обществения съвет.

На него директорката на Библиотеката Юлия Цинзова представи отчета за работата през 2018 г., проблемите, предизвикателствата и приоритетите за бъдещата работа през 2019 г. Беше разгледан Статутът на ОС и Статутът за наградите на Столична библиотека. Общественият съвет даде висока оценка на постигнатите резултати - увеличаването на читателите от 30 435 през 2014 г. на 52 000 през 2018 г. и на заетите книги за дома от 360 622 т. през 2013 г. на 460 735 т. през 2018 г., както и на успеха в разширяването на публиките и пространствата за четене и дигиталните платформи. Той прие приоритетите за 2019 г. и след обсъждане бяха формулирани новите предложения, свързани с честване на годишнината от обявяването на София за столица. Директорката на Библиотеката на София изрази благодарност от името на екипа и читателската общност на членовете на ОС за подкрепата и участието на всички за утвърждаване на мисията на Библиотеката като културна институция.

 

 

«
Всички