Софийски акценти

Обесването на Васил Левски Откъс от книгата на поп Минчо Кънчев „Видрица”

09.02.2017
Обесването на Васил Левски Откъс от книгата на поп Минчо Кънчев „Видрица”

Овчарят казал: ,,Аз съм Левски, когото от два месеца насам правителството търси.”

Търновският паша телеграфически обадил на Кючук Саиб  паша приятната новина. Царският комисар телеграфически заповядал под силен конвой да се изпроводи от Търново в София хванатия в Къкринското ханче овчарин. Петдесет конни стражари са провождали Кешеш Първана (Левски). На всяка станция раните на Левски премивали и превързвали, но от големия студ раните се подлютили: с дясното си ухо Левски оглушал и лявата му ръка от рани онемяла.

Новата 1873 г. Левски посрещнал в Плевенската тъмница. На 5-й януарий 1873 г. докараха Левски пред софийските военни казарми. Заптиите го снеха от колата, та го туриха в една тясна стаичка. Софийци заговорили: баш комитата докарали и в казармите затворили…

На 9-й същий месец черезвичайната комисия нарочно заседава. Левски при комисарите влезна от пети до глава въкичен във вериги.

- Не искате ли милосердието и прошката на падишаха?

- Милост от никого не диря…

На 5 февруарий 1873 год. Въздебеличък поп в казармите влезна. Това беше поп Тодор, архиерейски наместник. Той наложи епитрахиля, изчете молитва и бунтовника за греховете попита.

- Кажи си греховете, синко?

- Казах ги на царските комисари та няма нужда и вам да ги казвам. Пред Бога и свободата грехове не съм сторил. … За едно нещо, дядо попе, ще те моля: който ви попита за дякона Левски, кажете му, че той, дякона, за българската свобода загина…

Съмна се, 6 февруарий доде. Бесилката, която на 15 януарий умъртви Общи, грозно стърчеше и с нетърпение чакаше новата си жертва. Свиканите общински съветници стояха на групи около бесилката. Пред тях членовете на ираде-меджличи (управителен съвет)официално се мъдреха. Рота войска отстрани на бесилката волно стоеше. Взвод конни стражари зад ротата мируваше. Мазхар паша, яздейки на кон, по лобното място се ширеше и някакви си заповеди на палачите даваше…Всичко беше приготвено, наредено, натъкмено. Откъм казармите позорната кола се зададе. Мазхар паша „парада” се раздвижи. Позорната кола пристигна, близо до бесилката се спря. Заптиите изнесоха от колата полумъртвия труп на дякона Левски, предадоха в ръцете на палачите-цигани. Али чауш заповяда: „Дормуш!” Сали метна примката, кязим Али издърпа дървеното магаренце, трупът увисна…Али чауш го залюля. Бесилката се заклати и заскърца, от цигани и от подуенски шопи лудешки се закикоти… Надвечер комисарите царски бесилката посетили. Мазхар паша няколко пъти с бастонът си студения труп залюлял и на Али чауша заповядал: „Трупът на мръсника предайте на поп Тодора!”

Левски е заровен в старите софийски гробища. Там е заровена и главата на Бенковски. Да, главата на Бенковски и тялото на Левски са заровени в старите софийски гробища… Лека им пръст, вечна им памет!...

 

«
Всички