Софийски акценти

Ново дарение за отдел „Краезнание”

19.06.2015
Ново дарение за отдел „Краезнание”

Театралният критик Никола Вандов дари поредната си книга „Летопис на Театър 199 „Валентин Стойчев” на отдел „Краезнание” в знак дългогодишното ни приятелство и сътрудничество. Авторът дари още и екземпляр от книгата си и за отдел „Изкуство”.

 

«
Всички