Новини

Ново дарение от правнука на К. Стоилов

07.10.2019
Ново дарение от правнука на К. Стоилов

Константин Чипев – правнук на д-р Константин Стоилов – допълни дарението си за Столична библиотека със следните книги:

1. Константин Иречек. История на българите. Първо издание на немски език, което излиза едновременно и на чешки. Наскоро след това се появяват два руски превода – единият на Ф. К. Брун и на българина В. Н. Палаузов в Одеса, а другият на проф. Яковлев във Варшава. Само след няколко години се появяват българският превод на Райнов и Бояджиев в Търново през (1886 г.) и унгарският на Р. Майер през (1889 г.). Екземплярът е надписан на италиански: На скъпия Константин Стоилов от д-р Константин Иречек. Сердика (София) България 11 (не се чете) 1880 г.

2. Веда словена на Стефан Веркович т. 2 първо издание. Екземплярът е специално подвързан и надписан за д-р К. Стоилов – На негово високоблагородие, жаркия български патриот господин доктор Константин Стоилов с дълбоко почитание поднася авторът. Съдържанието на сборника е представено за пръв път през май 1867 г. на Първата всеруска етнографска изложба в Москва,където предизвиква сензация, тъй като показва, че в песенното културно наследство от югозападните Родопи има наличие на митологеми и исторически спомени от предхристиянски времена. Сензационното съдържание на „Веда Словена“ става повод за възникването на научен спор, полемики по който съществуват и днес. Редица сериозни учени като Константин Иречек, Иван Шишманов, Михаил Арнаудов.

3. Братя Миладинови. Български народни песни. Първо издание 1861 г. Загреб. В сборника те събират, подреждат и систематизират образци на българския песенен фолклор. Заради това издание те са хвърлени в затвора в Цариград, където умират през 1862 г.

4. Списание „Читалище“, издание на българското читалище в Цариград, година първа, 1870. Едно от първите български периодични издания. Спирало е по времето на войните през миналия век, управлението на БЗНС, 1926-27 и след 2015 г. поради липса на средства.

      
      

«
Всички