Съобщения

Нови инициативи

15.01.2020

Уважаеми читатели и приятели на Столична библиотека,

Сектор „Художествена литература“ в Направление „Обслужване“ стартира две нови инициативи – първата е отбелязване на годишнини на български поети и писатели.

Втората ще представя всеки месец тематично избрани книги от фонда на Библиотеката в различни категории.

На 18 януари 2020 г. ще отбележим навършването на 190 години от рождението на Григор Пърличев. Посетителите ще могат да се запознаят с неговия живот и творчество.

Месец януари 2020 г. ще посветим на книги, по които са създадени игрални филми. За нашите читатели и приятели ще бъде интересно да се запознаят с книгите, по които са написани сценарии, а филмите са станали по-известни от самите литературни произведения и техните автори.

      
      

 

«
Всички