Проекти

Нов проект "Равенство за местно развитие - приносът на общността"

03.11.2016

Нов проект "Равенство за местно развитие - приносът на общността"   на фондация "Център за изследвания и политики за жените" и  Столична библиотека

 

Нов съвместен проект "Равенство за местно развитие - приносът на общността"

по Програма Европа на Столична община реализират фондация "Център за изследвания и политики за жените" и Столична библиотека.

 

Целта на проекта е да допринесе за усъвършенстване на прилагането на политиките за равнопоставеност на половете в столицата чрез пилотна инициатива, взаимствана от опита на държавите членки на ЕС, за създаване на форум на НПО, ангажирани с проблемите на равнопоставеността на половете и правата на жените и мъжете, граждани и представители на местното самоуправление по темите:

 

  • сигурност и безопасност на жените и момичетата в столичния град;
  • репродуктивно здраве, превенция и борба със социално значимите заболявания като рак на гърдата;
  • усъвършенстване на прилагането на мерки в областта на икономиката и социалната политика на местно равнище.

Проектните дейности, които предвиждат провеждане на дискусионни форуми и публикации, са насочени към:

 

  • НПО, ангажирани с различни аспекти на насърчаване на участие на жените в обществения и икономическия живот;
  • Професионални организации на жени от различни браншове;
  • НПО, ангажирани с местното развитие на общността в столицата;
  • Представители на местната администрация от Столична община и районните кметства(
  • Вземащите решения членове на Столичния общински съвет.

 

 

Проектът "Равенство за местно развитие - приносът на общността" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2016.

 

«
Всички