Софийски акценти

Народна певица – свидетелка на обесването на Васил Левски

18.02.2015
Народна певица – свидетелка на обесването на Васил Левски

"Баба Петкана много обича да разправя за обесването на Васил Левски. По това време тя слугувала в една бейска къща. Бейцата и беят имали и други ,,измикярки”, ала Петкана гледала двете ,,бейчета” - 5-6 годишни момчета, та тя спяла с децата близо до одаята, гдето спели господарите й. … Един ден беят си дошъл и й рекъл да бърза да облече момчетата, че щели да бесят комитата Левски, дето искал да свали султана и да стане цар на гяурите. – ,,Бързайте да идете да гледате.”

      - Поведох бейчетата, едно за тая ръка, другото за тая. С нас тръгнаха и другите слуги – беят ни запрати всичките да гледаме.

Баба Петкана твърди, че, като го водеха към бесилката, Левски запял. Като й казах, че не ми се вярва да е запял, тя отвърна, че вижда Левски като на ден днешен как е запял и песента помни, и я изпя:

   

Шинти дуйдум

      Юре гъме

      Кара канлар дамлади

      Вер аннадъм аннамиш,

      Не анъм вар, не бабам вар

      Йот ме бюлбюл, вактъм вар.

      Попитах я, разбира ли какаво пее.

- Казва на славея да не пее, да не го буди рано, че нема каде да бърза.

- Ами как така изведнъж запомни песента?

- Чуех ли песен, запомвах я. А друга и да забрава, тая нема да забрава дорде съм жива… Като го окачиха на бесилката, па като рекоха – бегайте!… Разбега се народо кой накаде види.”

 

Разговор на Райна Кацарова-Кукудова, направен през есента на 1931 г. с народната певица от с. Горни Лозен Петкана Къшова, която през 1873 г. е била 20-годишна. Публикуван в сп. ,,Сердика” 1942 г., кн. 6-7, с. 57-60. Запазен е автентичният говор.

 

"Адресите на Апостола в София"

 

     
     
 
     
 
     
     
     

 

«
Всички