Конкурси

Национална награда за ученически пътепис-приключение на името на Милка и Емил Коралови

31.01.2019

СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „КОРАЛОВ И СИЕ“

ИЗДАТЕЛСТВО ПЕТКО И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВИ“ 

ФОНДАЦИЯ „ЕЛЕНА И ХРИСТО ГЕНЧЕВИ“

 

ОБЯВЯВАТ

 

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ИМЕТО НА МИЛКА И ЕМИЛ КОРАЛОВИ

ЗА НАПИСВАНЕ НА ПЪТЕПИС-ПРИКЛЮЧЕНИЕ

 

Удължаване на срока за Първия национален конкурс за пътепис-приключение на името на Милка и Емил Коралови

 

Организаторите на Първия национален конкурс за пътепис-приключение на името на Милка и Емил Коралови уведомяват желаещите да участват в него, че крайният срок за изпращане на творбите се удължава до 30 март 2019 г. Условията на конкурса може да видите тук: https://www.libsofia.bg/page/posts/nacionalna-nagrada-za-uchenicheski-ptepis-prikljuchenie-na-imeto-na-milka-i-emil-koralovi-7969.php

 

В конкурса могат да участват ученици от VII до XII клас. Авторите трябва да изпратят творбите си в запечатан плик, като четливо изпишат върху него личните си данни – три имена, точен адрес, училище, електронен адрес и телефон за връзка. Пътеписите, в обем до четири машинописни страници, ще се приемат до 15 март 2019 г. на адрес: София 1000, пл. „Славейков“ № 4, Столична библиотека, ет. I, сектор „Културни и проектни дейности“ или на e-mail: k_otdel@mail.bg

 

Пътеписите ще бъдат оценявани от жури в състав:

Председател:

Писателят Георги Константинов 

Членове:

1. Владимир Игнатов 

2. Йовка Иванчева 

 

Тържеството за награждаване на отличените участници ще се проведе в Столична библиотека на 18 април 2019 г. – в навечерието на Международния ден на книгата.

Ще бъдат връчени следните награди:

Първа награда – четец за електронни книги + плакет

Втора награда – плакет + ваучер на стойност 60 лева + книги

Трета награда – плакет + ваучер на стойност 40 лева + книги

Специална награда:

Книгата „Сама по света“ в два тома от Милка Петрова-Коралова

Поощрителни награди:

Книги от ИК „Коралов и сие“

 

За контакти: Сектор „Културни и проектни дейности“ на Столична библиотека

тел. 02/80 15 914 и 02/80 15 922

email: k_otdel@mail.bg

Йовка Иванчева, Мариела Благоева

«
Всички