Събития

Национален коледен конкурс – есе 2019 г.

28.10.2019
Национален коледен конкурс – есе 2019 г.

Столична библиотека 
и 
Народно читалище „Света София 1997“
обявяват

 

ХНационален Коледен литературен конкурс за есе

на тема „РАСИСТИ ЛИ СМЕ? ИЛИ…“


В конкурса могат да участват ученици в гимназиален курс на обучение (VIII – XII клас) от цялата страна. Авторите трябва да изпратят творбите си в запечатан плик, като четливо изпишат върху него – трите си имена, точен адрес, училище, електронен адрес и телефон за връзка. Писмата или есетата в обем до две машинописни страници ще се приемат до 30 ноември 201г. в отдел „Културна и проектна дейност“ на Столична библиотека, по пощата на адрес:
София 1000, пл. „Славейков“ №4, Столична библиотека, отдел „Културна и проектна дейност“, за конкурса
РАСИСТИ ЛИ СМЕ? ИЛИ…“ или на следния e-mail: k_otdel@mail.bg


Компетентно жури в състав:
Председател: проф. д-р Алберт Бенбасат, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, факултет „Журналистика и масова комуникация“

Членове:

Юлия Спиридонова – детска писателка
Йовка Иванчева – ръководител на сектор „Културна и проектна дейност“ в Столична библиотека.

 

Коледното тържество ще се проведе в Столична библиотека на 11 декември 2019 г. от 17:00 ч.

На отличените ще бъдат връчени следните награди:


Първа награда ваучер за подарък на стойност 100 лева, книги и плакет


Втора награда – ваучер за подарък на стойност 70 лева, книги и плакет


Трета награда – ваучер за подарък на стойност 50 лева, книги и плакет


Специална награда на директора на Столична библиотека


Поощрителни награди


За контакти: Сектор „Културна и проектна дейност“

тел. 02/80 15 914 и 02/80 15 922

e-mail: k_otdel@mail.bg 
г-жа Йовка Иванчева, г-жа Мариела Благоева

«
Всички