Изложби

Международни седмици на хомеопатията

30.04.2015
Международни седмици на хомеопатията

Хомеопатията (от гръцки όμοιος, хомиос, означаващо подобен и πάθος, патос, болест) е метод от алтернативната медицина, чиито основи са положени през 1796 г. от Самюел Ханеман. В основата му е използването на силно разредена форма на вещество, причиняващо симптомите на съответната болест. Многобройни научни изследвания са установили, че хомеопатичните препарати са неефикасни, а предложените механизми за тяхното действие − неправдоподобни. Научната общност разглежда хомеопатията като измама, Американската медицинска асоциация – като шарлатанство, а предписването на хомеопатични препарати вместо лекарствени средства е критикувано като неетично. 

Заповядайте на третия етаж в Столична библиотека, за да разгледате тематичната изложба.

 

     
 
     
 

 

«
Всички