Новини

Лекция за мащабите на света, в който живеем

16.07.2019
Лекция за мащабите на света, в който живеем

На 16 юли 2019 г. от 18:00 часа се проведе първата лекция от поредицата „Физиката в живота на хората“, която бе посветена на мерните единици, човека и космоса. В края на срещата участниците се включиха във викторина, в която трябваше да дадат правилен отговор, за да получат грамота и подарък. Събитието е съвместна проява на филиал „Студентски“ на Столична библиотека и Катедрата по физика към Минно-геоложкия институт. През месец септември доц. Пламен Савов ще бъде гост на Филиала със серии от научнопопулярни лекции, посветени на физиката, които ще бъдат подходящи за ученици след 8-ми клас и за всички възрастни, проявяващи интерес към темите.

      
      

 

«
Всички