Проекти

Креативни индустрии и местна власт в Столична библиотека

25.07.2016

От началото на юли стартира проектът „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“ на фондация „Каузи” в партньорство със Столична библиотека, финансиран по Програма Европа на Столична община за 2016.

Проектът цели подпомагането на креативната и творческата индустрия (КТИ) в София от страна на различни представители на местната власт в Столична община и създаването на активни устойчиви партньорства с представителите на тези професии и бизнес за изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г.

Проектът започна с информационна сесия „Креативни индустрии и местна власт – успешни партньорства“, която се проведе на 22 юли 2016 г. в Столична библиотека. Заедно с нашите колеги Марчела Борисова и Таня Томова в семинара по креативни и творчески индустрии взеха участие представители на културни и образователни институции, на неправителствения сектор, на районните администрации в София, които се запознаха с добри примери за партньорство в тази сфера на местно ниво.

 

«
Всички