Съобщения

Конкурс за длъжността Ръководител на Детския център в Столична библиотека

27.07.2020

Длъжност: Ръководител на Детския център в Столична библиотека

 

Изисквания:

 

  • Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“
  • Умения за общуване с деца;
  • Умения за водене на ефективна комуникация с училища, детски градини и организации, работещи с деца и ученици;
  • Диалогичност, комуникативност, търпение и  мотивация за жива и автентична връзка с различни възрастови групи
  • За предимство ще се смята: опит в работата с деца и ученици и/или  образование в областта на педагогиката /психологията/; добра  компютърна грамотност и владеене на чужд език.

 

Необходими документи:

 

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 

Срок на обявата: до 31. 08.2020 г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: тел. 02 986 21 69

 

«
Всички