Съобщения

Конкурс за длъжността библиотекар сектор „Изкуство“

27.08.2019

Задължения:

  • Длъжността Библиотекар извършва библиотечно и справочно-информационно обслужване на различни категории читатели;
  • Предоставя за ползване на място или за заемане за дома на библиотечни документи от фондовете на направлението;
  • Организира, подрежда и опазва подръчните и справочни фондове на свободен достъп.


Изисквания:

  • Висше библиотечно образование – бакалавър или магистър;
  • Компютърна грамотност;
  • Умение за работа в екип, умение за общуване,емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност, лоялност, честност.

 

Необходими документи:

  • заявление за участие;
  • актуална автобиография;
  • документ удостоверяващ придобитата образователна степен и квалификация;
  • документ, удостоверяващ придобития професионален стаж.

 

Срок до 30.09.2019 г.

 

 

«
Всички