Съобщения

Конкурс за длъжността Библиотекар

27.07.2020

Длъжност: Библиотекар

 

Изисквания:

 

  • Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“;
  • Умения за работа в екип;
  • Диалогичност и комуникативност при работа с различни възрастови категории потребители;
  • За предимство ще се смята стаж в библиотека и допълнителна квалификация в областта на хуманитарните и обществените науки.

 

Необходими документи:

 

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 

Срок на обявата: до 31.08.2020 г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: тел. 02 986 21 69

 

«
Всички