Съобщения

Конкурс за длъжността Библиотекар

11.02.2020

 

Изисквания:

 

  • Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“;
  • допълнителна квалификация в областа на хуманитарните науки - история и/или филология;
  • Възможности за усвояване на умения за работа със специализиран софтуер;
  • Умения за работа в екип;
  • За предимство ще се смята владеене на чужд език и допълнителна квалификация в областта на обществените науки.

Работно място: направление Обслужване, сектор „Краезнание. Книжовно наследство“

 

 

Необходими документи:

 

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 

Срок на обявата: до 12 март 2020 г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: тел. 02 8015 806; 986 21 69

«
Всички