Съобщения

Конкурс за длъжността „Системен администратор“

13.07.2018

Изисквания:

 • Образователна степен магистър или по-висока в областта на информационните технологии или близка до нея, с добре застъпена подготовка по информационни технологии;
 • Опит в инсталацията и поддръжката на клиентски операционни системи: Windows 7, Windows 8, Windows 10;
 • Опит в администриране и изграждане на системи, базирани на Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016;
 • Опит и/или основни познания за MS Access с възможност за задълбочаване и развитие;
 • Основни познания за ползване на MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • Опит в ползване на средства за отдалечен достъп – Remote Desktop Connection, Team Viewer и др.;
 • Познания в областта на мрежовите комуникации: LAN, TCP/IP, виртуални мрежови сегменти (VLAN);
 • Комуникативни умения;
 • Възможност за работа на пълен работен ден.

За предимство ще се смята:

 • Опит и/или основни познания за Microsoft SQL Server;
 • Опит и/или основни познания в областта на виртуализацията и по-специално VMware;
 • Опит в изграждането и поддръжката на информационни системи и бази данни;
 • Владеене на английски език на основно или по-високо ниво.

Необходими документи:

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

Срок на обявата: до 14.02.2019 г.

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

За информация: тел. 02 986 21 69

«
Всички