Съобщения

Конкурс за длъжността „Организатор на културни събития“

10.12.2018

Изисквания:

 

• Висше библиотечно или друго образование в областта на хуманитарните науки – бакалавър или магистър;

• Компютърна грамотност;

• Предимство е владеенето на английски език;

• Умение за работа в екип, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност, креативност и лоялност.

 

Необходими документи:

 

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 

Срок на обявата: до 31.12.2018 г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: тел. 02 986 21 69

«
Всички