Сектор „Детска литература“ – събития и новини

Конкурс “Единствени в Европа, единствени в света”

28.05.2015
Конкурс “Единствени в Европа, единствени в света”

Скъпи приятели,

Във връзка с обявения от Столична библиотека и Литературен клуб „Петър Парижков“ конкурс за есе на тема: „Единствени в Европа, единствени в света“ по повод на 1160 г. от създаването на славянската писменост и 1200 г. от рождението на Св. Методий

комисия в състав: проф. Вера Бонева (председател на комисията), доц. Любомира Парижкова и Кина Къдрева (писател) определи победителите.

В първа категория – деца от IV до VIII клас

Първо място – Емили Стоянова – 5 кл., ЧСОУ “ЕСПА”, гр. София

Второ място – Чавдар Цветанов Лалов – 8 кл., Математическа гимназия “Гео Милев”, гр. Плевен

Трето място – Никола Ставрев Илиев – 13 г., ОУ “Братя Миладинови”, гр. Бургас

 

Втора категория – деца от IX до XII клас

Първо място – Радостина Иванова Никова – 17 г., СОУ “Петко Р. Славейков”, гр. Кърджали

Второ място – Ренета Живкова Георгиева – 16 г., IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри”, гр. Варна

Второ място – Мара Михайлова Георгиева – 11 кл., Гимназия с хуманитарен профил “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив

 

Трета категория – участници от 19 до 25 години.

Първо място – Дарина Георгиева Христова – 19 г., гр. София

 

Поощрителни награди се дават на Мая Желязкова, Денис Макавеев или Ралица Стоянова като най-малки участници в конкурса.

Честито на победителите! На всички участници благодарим за участието и им желаем бъдещи успехи!

 

«
Всички