Конкурси

Коледен литературен конкурс за разказ или есе на тема "Ангели сред нас"

24.10.2014

Столична библиотека и Народно читалище “Света София” обявяват Юбилейния Десети

Коледен  литературен  конкурс за  разказ или есе на тема

 "Ангели сред нас"

      В конкурса могат да участват ученици в прогимназиален курс на обучение /4-8 клас/. Авторите трябва да изпратят творбите си в запечатан плик, като четливо изпишат върху него личните си данни /трите имена, точен адрес, училище, електронен адрес и телефон за връзка/. Разказите или есетата, /в обем до две машинописни страници/ ще се приемат до 14 ноември 2014 г. в отдел "Срещи и събития" на Столична библиотека, или могат да се изпратят по пощата на адрес:

 

София - 1000, пл. "Славейков" №4, Столична библиотека, отдел "Срещи и събития",

за конкурса "Ангели сред нас"

 

Компетентно жури в състав:

 

Председател: проф. д-р Алберт Бенбасат , преподавател в СУ-Факултет “Журналистика и масова комуникация”

 

Членове:  Атанас Капралов-поет, член на СБП, организатор културна дейност в отдел “Срещи и събития” на Столична библиотека

Димитър Милев-поет, член на СБП, ще оцени творбите и ще определи победителите. На 11 декември 2014  на Коледното тържество в Столична библиотека, на отличените ще бъдат връчени следните награди:

 

Първа награда - четец за електронни книги

 

Втора награда - таблет

 

Трета награда- таблет/ 7 инча/

 

Поощрителни награди

 

За контакти:  Отдел "Срещи и събития" тел: 02 80 15 914 и  02 80 15 922 и  e mail   k_otdel@abv.bg  г-жа Йовка Иванчева и г-жа Люба Георгиева


 

«
Всички