Събития

Книгите на Столична библиотека пътуват с Библиобуса към затворническото общежитие „Кремиковци“

10.03.2020
Книгите на Столична библиотека пътуват с Библиобуса към затворническото общежитие „Кремиковци“

На 12.03.20 г. Столична библиотека ще предостави дарение от 210 книги и специализирана литература, както и компютърна конфигурация на затворническото общежитие „Кремиковци“ в гр. Бухово. Дарението ще бъде закарано с първия в България библиобус и ще бъде прието от Директора на ЗО „Кремиковци“ Ангел Стамболийски.

Книгите се даряват на библиотеката на ЗО „Кремиковци“, в което се намират около 350 души, изтърпяващи наказание. Библиотеката на общежитието има остра нужда от повече нови и интересни книги и специализирана литература.

В дарението са включени произведения на наши класици - Иван Вазов, Захари Стоянов, Елин Пелин, Димитър Талев, но и съвременни български бестселъри като „Възвишение“ на Милен Русков, „Физика на тъгата“ на Георги Господинов, известни романи на чужди автори - Александър Дюма, Артър Кларк, Стивън Кинг, Ориана Фалачи, броеве на списание „Нешънъл Джиографик“, правна, научно-популярна и мемоарна литература.

Дарението е част от традиционните инициативи на Столична библиотека за насърчаване на четенето и грамотността, за привличане на нови читателски публики. Достигането до отдалечени места, до проблемни изолирани групи и общности, застрашени от културно изключване е социална кауза на Столична библиотека.

«
Всички