Събития

Клуб "Корейско кино" подновява срещите си

01.01.2020
Клуб

На 9 януари 2020 г. от 18 часа Клуб "Корейско кино" избра да гледа "Our Twisted Hero" (1992) по едноименното произведение на И Мун-йол. Хан Бюн-те пътува към родното си място, където ще присъства на погребението на своя учител. Спомените го връщат в ученическите му години, когато се опитва да се опълчи на лидера на класа, но среща неочаквана съпротива на учители и съученици. Филмът е алегория на зараждащо демократично движение в Корея. Филмът е с продължителност 120 минути.

   

 

«
Всички