Софийски акценти

Къде е живял Иван Вазов в София?

09.07.2015
Къде е живял Иван Вазов в София?

По повод 165 г. от рождението на Иван Вазов ще ви разкажем за обитаваните от него квартири в София. Материалите са от книгата на Георги Тахов „Литературна София.

„Когато Вазов се върна от изгнанието си в Русия, той живееше в една стара разкривена двуетажна паянтова къща с много прозорци на ул. Витошка – цял фенер”, съобщава проф. Иван Шишманов. Тук е било първото му постоянно обиталище. Старата къщица се намирала на бул. „Витоша” 1 близо до черквата „Св. Крал”, където Вазов донесъл куп ситно изписани листи: ръкописа на „Под игото”.

Домът му на „Витошка” 1 може да се счита за първата известна Вазова квартира, свързана със завръщането му от емигрантство. Жилището е наето не от него, а от близките му, които настояват да живее при тях, макар че са притеснени: „В София намерих домашните си в много бедно положение. Майка ми беше наела една малка квартира в една стара полусрутена къща на Х. Пешев, на Витошка улица”. Малко преди това Вазов живее, макар за кратко, в хотел „Одеса”, на Гушо Тахов, след това гостува в хотела на чичо си Кирко Вазов. Към края на 1889 г. Вазов се отказва от преспиването по хотелите и се премества при близките. За къщата на Хаджи Пешев, един от първите кметове на София, Вазов си спомня: „Аз се настаних с брата си Бориса в горния кът, а майка ми със сестра ми Въла, в долния...” През есента на 1890 г. Вазов се оженва за Атина Болярска. Това налага да се премести заедно с баба Съба и сестра си Въла на бившата улица „Солунска” (сега ул. “В. Коларов”). Къщата била встрани от днешната Протестанска църква, двуетажна, с балкон към улицата. Принадлежала на известния столичен книжар , Иван Касъров. По същото време там се настанява при вуйчо си младият Кирил Христов. Бракът на Вазов с Атина Болярска не е щастлив. След разрив с баба Съба Болярска напуска дома.

След раздялата им той се премества у известния старозагорски книжовник Атанас Илиев на ул. „Солунска” 40. Същевременно Илиев пребивава все по-често в Стара Загора, а и решава да замине на работа в Цариград и замисля да продаде дома си в София. В едно от писмата си Вазов му пише: „По тая причина аз, вчера като узнах случайно за даването под наем на една доста удобна къща, също току-що освободена, възползувах се от случая и е наех...” Тя е в центъра на София, но наемът е твърде висок и Вазов преседява в нея само няколко дни. За следващата му софийска квартира съобщава отново проф. Иван Шишманов: „По-после се премести в една малка къщичка на някой си Астарджиев (Лорда) на ул. „Гурко”, до братовия му голям дом”.

Това е последната частна квартира на Иван Вазов. Тя е на ул. „Гурко” 17, в която престоява 18 месеца. По същото време се строи домът му на ъгъла на ул. „Раковски” и ул. „Вълкович”. Къщата се водела на ул. „Вълкович” 14 (сега „Иван Вазов”). Годината е 1895-а. В тази къща Вазов прекарва хубави и тъжни години. В тоя дом на 22 септември 1921 г. Вазов умира.

След бомбардировки през последната война, неговата къща също е засегната. Новата къща, точно копие на старата, израства из пепелта, за да ни спомня – в този град твори Иван Вазов. Дните и безсънията си той превърна в безсмъртни страници.


 

«
Всички