Събития

Какво означава за мъжете "Жена Лидер"

03.06.2018
Какво означава за мъжете

Столична библиотека и Фондация "Деца на България" организират лекция-дискусия за взаимоотношенията, проблемите, желанията и неизказаните мисли и чувства между двата пола.
Ще говорим за взаимотношенията между мъже и жени още от детска възраст.
 Как да учим децата (момичета и момчета) от най-ранна детска възраст на взаимно уважение, толерантност, хармония, зачитане мнението на другия.
Ще минем през детството, юношеството, за да стигнем до по-зрялата ни възраст и да разберем Жената лидер заплаха ли е за мъжа или са партньори и заедно вървят по пътя на лидерството.
Уважаеми мъже, заповядайте за да стигнем заедно до отговорите!Водещ: Гергана Андонова, Фондация "Деца на България", 3-ти етаж на Столична библиотека, 6 юни 2018 г.


 
 

«
Всички