Събития

Юбилейна научна конференция „Библиотеката в / и града”

23.10.2018
Юбилейна научна конференция „Библиотеката в / и града”

Конференцията е с участието на авторитетни учени по библиотекознание, културология, социология, IT и др., като проф. Михаил Неделчев, проф. Калин Янакиев, доц. Георги Лозанов, проф. Александър Кьосев, проф. Анна Кръстева – НБУ, проф. Вера Ганчева и чуждестранни гости от Кипър, Сърбия и Македония. Сред тематичните направления на конференцията са: Библиотеката на София – книжовната памет на столицата в историческите традиции на България; Библиотеката в социокултурната среда на интелигентния град; Библиотеката в цифрова градска среда и др.
23.10.2018 г., 13:00 – 18:00 ч., 24.10.2018 г., 10:00 - 16:00 ч., Столична библиотека, Американски център, пл. „Славейков“ 4а.

 

Програма на конференцията:

«
Всички