Изложби

Юбилей

19.04.2017
Юбилей

Откриване на Юбилейна изложба по случай 10-годишнината на Департамент „Изящни изкуства“ на НБУ.
20.04.2017 г., 18:00 ч., в галерия „София“ на Столична библиотека

«
Всички